Erkeklerde Meme Kanseri

Kadınlara kıyasla daha az görülmekle birlikte, erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Her 100 meme kanserinden birisi erkeklerde görülür. Erkeklerde görülen meme kanseri son yıllarda oranı % 50 artış göstermiştir. Bu nedenle erkeklerin de bu konuda duyarlı olmaları gereklidir.


Ülkemizde yeterli istatistiksel veriler olmadığından gerçek rakam bilinmemektedir ancak ABD’de her yıl 1500 erkek meme kanserine yakalanmaktadır... Ayrıca bu hastalığa yakalanan erkeklerin kız çocuklarında ve kız kardeşlerinde meme kanserine yakalanma riski 2-3 kat fazladır.
Yüksek seviyede ve uzun sürede östrojen hormonuna maruz kalma, düşük androjen hormonu (Bu durumlar karaciğer sirozu , testis hastalıklarında ve herhangi bir nedenle östrojen hormonu alınması nedeni ile oluşur) erkeklerde meme kanseri görülme riskini arttırmaktadır. Ailede meme kanseri hikayesi de riski artıran diğer bir faktördür. Bu hastalık tanısını alan erkeklerin kız çocuklarında ve kız kardeşlerinde meme kanserine yakalanma riski 2-3 kat fazladır. Bu nedenle bu guruba girenlerin tarama ve takip programlarına katılmaları önerilmektedir.
Erkek meme kanserinde hastalığın seyri kadın meme kanseri ile aynıdır. Memede, koltuk altında şişlik ve sertlik, meme üzerindeki deride kızarıklık, meme başında içeri çekilme ve ağrıdır. Erkeklerde meme kanseri en sık 60 yaş civarında görülmektedir.
Hastalığın seyri ise erkek meme kanseri hücre tipi ve özellikleri kadın meme kanseri ile aynıdır. Yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki genellikle erkek meme kanseri kadın kanseri ile karşılaştırıldığında daha hızlı seyretmektedir. Bunun nedeni erkeklerde tanının daha geç ilerlemiş dönemlerde konmasıdır. Bu da hastalığın seyrini olumsuz etkilemektedir.
Hastalığın tedavisi ise tamamiyle kadınlardaki tedavi ile aynıdır. Mastektomi (memenin alınması) cerrahi tedavi olarak uygulanmaktadır. Erkeklerde memede kozmetik kaygı olmadığından meme koruyucu cerrahiler tercih edilmemektedir. Cerrahi tedaviyi tamamlayıcı olarak hastalığın evresi ne bağlı radyoterapi(ışın tedavisi), kemoterapi ve hormonoterapi tedaviye eklenmektedir.
Ortaya koyduğumuz bu bilgiler doğrultusunda erkeklerinde mutlaka meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Onlar da bizler gibi tehlike altında ancak bizler gibi bu konu ile ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değil. 
Farkındalık hayat kurtarır!
Pembe Umuttur Ekibi 

0 yorum:

Yorum Gönder